Grupputveckling anpassad till era behov

Processen med att utveckla en grupp börjar alltid i fårhagen och därefter följer flera olika steg. Varje steg anpassas efter gruppens och företagets behov.

1. Medvetenhet

Konkreta övningar utomhus med fårflocken som arbetsmaterial. Med utgångspunkt i företagets målsättning skapas övningar som ger ett underlag för hur grupp­en fungerar i problemlösande situa­­tioner, hur gruppen arbetar strategiskt, under press och när förutsättningarna förändras, allt med målet att gruppen lyckas.

Mellan varje uppgift reflekterar gruppen gemensamt över de handlingar i processen som bidrog till att gruppen lyckades.

Under reflektionspasset får var och en inledningsvis reflektera under ca 15 minuter. Därefter i mindre grupper och avslutningsvis i hela gruppen.

Under gruppreflektionen ska­­pas en gemensam med­vetenhet om var gruppen befinner sig mognadsmässigt.

2. Insikt

I steg två tar var och en i gruppen fram sin individuella person- eller engagemangsprofil. Detta görs med utgångspunkt från Jung Type Index eller Karriärprofilen i kombination med ENgagemangsguiden. Utifrån det resultat som definieras anpassas övningarna så att var och en får ökad insikt om sig själv såväl som om varandra. Dagen består av flera olika delar, men fokuserar på:

  • Teorierna bakom verktyget som använts
  • Den egna profilen
  • Gruppens profil och dess betydelse för kommunikation,beslutsprocess och samarbets­förmåga
  • Verktyg som skapar ökat fokus på styrkor och som stöttar svagheter

Steg två kan kopplas ihop med steg ett och bli till en heldag. Alternativt görs steg två som en uppföljande heldag, vilken fokuserar på praktisk vägledning och träning för hela gruppen.

3. Handling

När gruppen lärt känna sig själv och varandra, och därigenom fått insikt i sina styrkor och svagheter, uppstår ofta ett behov av att praktiskt utveckla gruppen med hjälp av den nya kunskapen.

I steg tre är målet att stärka beslutsprocesser, kommunikation och teamets effektivitet med utgångspunkt i gruppens och individernas profiler. Arbetet utgår från varje specifikt företags unika behov och är inriktat på praktisk vägledning och träning i att möta varandras olikheter, styrkor och svagheter.

Övningen ger smidig och anpassad kommunikation, effektivare processer och ett konkurrens­kraftigt team.

time2learns modell för utveckling av grupper är unik och bygger på konkreta övningar där deltagarna möter stort motstånd snabbt och genom reflektion blir medvetna om var gruppen befinner sig. Den bygger vidare på person- och grupprofiler för att förstå mer om sig själv och varandra för att sedan ur varje specifik grupps perspektiv ge praktisk vägledning och övning för att öka effektiviteten inom önskat område.