Effektiv grupputveckling

Söker du en annorlunda och effektiv form av grupputveckling?

Grupputvecklingen startar i fårhagen

Söker du en annorlunda och effektiv form av grupputveckling? Fårvallning som grupputvecklingsmetod
ställer höga krav på kommunikativ skicklighet, strategisk planering och problemlösningsförmåga.

På ett par sekunder gör får en bedömning av eventuella svagheter i gruppen – och utnyttjar dem.
Det finns avgörande skillnader mellan denna metod och andra gruppövningsmetoder. Att använda får som verktyg i grupputveckling är unikt och innebär att alla i gruppen startar på samma kompetensnivå.

Under loppet av några timmar testas hur väl gruppen löser olika uppgifter vid fårvallningen. Detta varvas med kortare och längre reflektionsövningar. Gruppens kommunikativa förmåga sätts på prov och parallellerna till yrkeslivet blir tydliga för alla.

En metod som ger resultat

Under arbetet i fårhagen får gruppen i uppgift att utföra konkreta övningar kopplade till den målsättning som företaget angett eller till en framtagen grupprofil.

Mellan varje övning görs korta reflektioner som fokuserar på de positiva handlingar som leder till att gruppen lyckas. Alla övningar i fårhagen innebär upplevelser som har koppling till de processer som alla känner igen från en vanlig arbetsdag.

”Det som hände i hagen speglade verkligen gruppdynamiken som den ser ut i verkligheten. Där ute agerade vi främst som individer och så är det ofta i arbetet också”

Rickard Jacobsson, säljdirektör Eniro Danmark (Dagens Nyheter, 120627)