Motivationsverktyg för grupper

Visste du att endast 16% av alla medarbetare i Sverige går till arbetet och är motiverade? Med hjälp av Karriärmodellen och JTI kan ni effektivt ändra på det genom att förstå er själva och varandra på ett djupare plan.

Jung Type Index

Jung Type Index (JTI) bygger på Carl Gustav Jungs teori om psykologiska typer. Verktyget mäter person­lighetstyper i syfte att utveckla ledare, team och vägleda inom coachning och karriärsrådgivning.
JTI lanserades i Sverige 2005 och är idag ett av de mest använda inom området.

Med hjälp av JTI identifieras den enskildes preferenser inom fyra dimensioner där varje dimension har två motpoler (se figur nedan).

Kunskap om våra preferenser inom dessa fyra dimensioner kan ge oss insikt i hur vi föredrar att förstå samt hantera uppgifter och problemställningar. Kunskapen ger även inblick i hur vi föredrar att kommunicera samt kan ge insikt i varför vissa saker faller sig naturliga medan andra kräver energi och ansträngning. Det som kan kopplas till våra preferenser uppfattas ofta som naturligt och ovillkorligt, medan det som kan relateras till sidor vi inte föredrar kan upplevas som mer ansträngande och kräva en högre grad av uppmärksamhet och målinriktad ansträngning.

Insikten i våra egna och andras preferenser skapar en större förståelse för hur man själv och andra hanterar information, löser problem, kommunicerar och håller förutsättningslösa diskussioner som en naturlig följd av olika preferenser. Kunskapen om dessa skillnader, och hur vi kan anpassa oss till dem, ökar gruppens utvecklingspotential.

Jung Type Index utgår från fyra dimensioner där varje dimension har två motpoler.

Karriärmodellen

Många strävar efter en karriär/utveckling som egentligen inte motiverar dem. Det påverkar såväl engagemang som resultat i organisationer. Ett av de effektivaste sätten att skapa engagemang och resultat är att arbeta med att hitta utvecklingsvägar som är motiverande och därmed tar till vara den potential som olika personer har.

Time2learn erbjuder verktyg för att stödja personer och grupper att klargöra vad som är en engagerande utveckling i arbetslivet och att framgångsrikt uppnå den. Vilken karriär som är bäst för olika personer och därigenom gruppen beror framförallt på deras drivkrafter.

Med hjälp av karriärmodellen kan ni få insikter om vad som driver och stärker engagemanget i de enskilda medarbetarna och i gruppen/företaget på alla i nivåer från enskild medarbetare, chef, team och slutligen hela organisationen.

Karriärmodellen kan:

  • Förbättra organisationens resultat
  • Öka ditt eget och andras engagemang genom större eget ansvar
  • Attrahera, välja, utveckla och behålla mer engagerade talanger

Källa: Decision Dynamics