• Hur är det med ditt engagemang på jobbet?

  Visste du att endast 16% av dina medarbetare/kollegor går till jobbet och känner engagemang? Är du intresserad av att ändra på det och ta reda på varför engagemanget i genomsnitt är så lågt? Så många som 60% av alla medarbetare väljer utvecklingsvägar som inte är den mest engagerande. Läs mer om hur du kan göra en avgörande förändring på dina arbetsplats med hjälp av mina motivationsverktyg.

  Engagemang i världen: 5-30%. Engagerade svenskar 16%

  Enligt Gallups undersökning ” State of the Global workplace” 2013.

  engagemang-i-genomsnitt

   

  Leave a reply →