• Gruppövning mitt i vintern

    Mina gruppövningar går ut på att testa gruppens förmågor när den möter motstånd. Hur den hanterar att den givna planen inte gick i lås och hur de kommunicerar och leder arbetet framåt i oväntade och svåra situationer. Ur det föds viktiga reflektioner som utvecklar gruppens gemensamma förmågor. En kall vinterdag är i sig en utmaning och ett motstånd för många, addera till det en grupp uppfinningsrika fårdamer så har du en ovan situation för många.

    Time2learn

    Leave a reply →